Jste zde

Modlitební týden

Letošní téma je: Boží poselství pro lidi

Bůh vždy toužil po tom, aby mohl komunikovat se stvořenými bytostmi. Dříve než svět zachvátil hřích, Bůh se osobně setkával a komunikoval s Adamem a Evou v zahradě Eden. Po pádu do hříchu to už nebylo možné, protože hříšní lidé by nesnesli jeho svatou přítomnost. Protože nás Bůh nechtěl opustit, připravil další způsob, jak svému lidu předávat své rady, varování, pokárání a poselství lásky – prostřednictvím prorockého daru. Boží proroci jsou velmi důležití: „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům“ (Am 3,7).

Text modlitebních přednášek ve formátu pdf najdete na stránkách Advent-Orionu.

Program modlitebního týdne:

Modlitební týden probíhá každoročně v listopadu.