Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Modlitební týden

Letošní téma je: Bible - Boží slovo

Během letošního týdne modliteb budeme uvažovat o nejdůležitější, poměrně kontroverzní, ale současně i o nejvlivnější knize všech dob – o Bibli. Je to nejvíce prodávaná a nejrozšířenější kniha na světě.

Během minulých staletí sloužila Bible jako průvodce, poskytovala útěchu a dodávala odvahu milionům lidí. Bible byla mnohokrát zakazována, její nepřátelé ji pálili, ničili a překrucovali její obsah. Jaký vliv má tato stará kniha s nadčasovým poselstvím na nás? Jak můžeme zůstat věrní Bohu a jeho slovu, přestože žijeme ve složitém postmoderním světě?

Letošní modlitební přednášky nabídnou praktická řešení otázek, které se týkají zjevení a inspirace Bible. Odhalí principy, jak je možné číst Bibli takovým způsobem, abychom zůstali věrni jejímu poselství. Při čtení se budeme také zabývat dalšími důležitými tématy: Jak mi Bible může ukázat na Ježíše? Jak mi může pomoci rozlišovat mezi tím, co je správné, a co je špatné? Jak mi může poskytnout naději a odvahu pro tyto poslední dny?

Zkusme si každý den tohoto týdne modliteb vyčlenit čas ke ztišení, abychom se dozvěděli více o Bibli, modlili se a naslouchali Božímu hlasu, který k nám promlouvá ze stránek jeho slova. Ať nám Pán Bůh žehná při přípravě na jeho brzký návrat. Maranatha!

 

Text modlitebních přednášek ve formátu pdf najdete na stránkách Advent-Orionu.

Sbírkou modlitebního týdne, která se bude konat v sobotu 11. listopadu, chceme podpořit evangelizační projekty ve světě.

Program modlitebního týdne:

Modlitební týden probíhá každoročně v listopadu.