Jste zde

Náš sbor CASD Hranice

Jsme místní sbor Církve adventistů sedmého dne v Hranicích, okres Přerov.

O naší věrouce si přečtěte na stránce Čemu věříme.

Každý den prožíváme s Bohem. Studujeme bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z bible v běžném životě a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu bible (sobotní škola),  naslouchání kázání, prožívání společenství… Naše bohoslužba je otevřená všem lidem. Program bohoslužeb najdete na stránce Bohoslužby.

Pro děti je v sobotu dopoledne připravena dětská sobotní školka, ve které se seznamují s biblí pro ně vhodným způsobem.

Ve spolupráci s o. s. Život a zdraví pořádáme také Klub zdraví Hranice.
Jeho cílem je přispívat ke zdraví a zdravotní prevenci v kompexním slova smyslu (zdraví tělesné, duševní, duchovní a sociální).
Přednášky, besedy a další akce bývají obvykle v jídelně domu s pečovatelskou službou na Tovačovského ulici v Hranicích, občas v Zámeckém klubu, případně i jinde…
K aktivitám klubu zdraví patří také velmi oblíbené turistické výšlapy.
Aktuální informace najdete na stránkách Klubu zdraví Hranice.

Na všechny naše aktivity jste srdečně zváni!